1. Vali hoolikalt püünise asukoht.

2. Kinnita seade korralikult.

3. Ühenda seade vooluvõrku.

4. Parima tulemuse saavutamiseks paigalda püünis 80-130 cm kõrgusele varjualusess kohta.

5. Püünis toimib kõige paremini õhtuti ja öisel ajal, kui päike on loojunud.

6.Tühjendamiseks võta seade alati vooluvõrgust välja ja alles siis eemalda kogumiskast. Mõned sääsed võivad veel elus olla, seega tasub mõned tunnid oodata, enne kui jätkate. Kogumiskasti sisu võib tühjendada lindudele või kaladele.


Ohutusnõuded


1. Seadet ei tohi lahti võtta, kui see on vooluvõrku ühendatud.

2. Tugev otsene vihm võib püünist kahjustada.

3. Püünisesse ei tohi panna mitte mingisuguseid esemeid.

4. Proovi vältida töötava püünise liigset kõikumist tuule käes.

5. Garantii ei kata kukkumisest või valest kasutamisest tulenevaid vigu.


Nõuanded parima tulemuse saavutamiseks


1.Alusta püünise kasutamist kohe varakevadel, siis kui sääsepopulatsioon hakkab arenema. Varakevadel püütud üks sääsk vähendab suve lõpuks populatsiooni kümnete tuhandete sääskede võrra.

2. Pane seade varjualusesse kohta umbes 80-130 cm kõrgusele saavutamaks parimat tulemust.

3. Pane seade umbes 5 meetri kaugusele ajaveetmiskohast või ukseavast.

4.Kesksuve valgetel öödel on sääsepüüdja õige koha valik eriti oluline. Valesti paigaldatud seade ei püüa sääski nii tõhusalt, kui õigesse varjulisse kohta paigaldatud seade.

5.Seadme efektiivseks töötamiseks soovitame UV-lampi vahetada siis, kui seade on olnud töös 6000 tundi või rohkem.

6.Parima tulemuse saavutamiseks soovitame seadet töös hoida ööpäevaringselt (seda vähemalt kevadel esimeste sääskede ilmumise ajal).


Püünise paigaldamine


1.Valige sääsepüünise asukohta hoolikalt. Mida suurem on õhuniiskus, seda rohkem on seal sääski.

2.Paigaldage püünis varjualusesse kohta, et hoida teda otsese vihma eest.


Püünise puhastamine


1. Eemalda seade vooluvõrgust.

2. Oota mõned tunnid enne järnevaid toiminguid.

3. Ava kogumiskast (1).

4. Puhasta kogumiskast ja sõel (2) kaasas oleva pinstliga (3).

5.Pane seade uuesti kokku ja alusta kasutamist.Garantii 1 aasta. Ei kehti UV-lambile.

UV lambi mudel: F4T5/BL